Jak naprawić błąd, który Xbox nie łączy się z siecią bezprzewodową?

Xbox to jedna z najbardziej znanych konsol do gier, która została stworzona i dystrybuowana przez Microsoft. Ma wiele ekskluzywnych opcji i zapewnia konwencjonalną rozgrywkę kontrolerem. Z usługi gier „Xbox Live” konsoli korzysta miesięcznie ponad 50 milionów aktywnych użytkowników. Konsola zapewnia dwie opcje połączenia z Internetem, albo przez port Ethernet, albo przez Wi-Fi.

Konsola XboxJednak większość użytkowników skarży się, że ich Xbox napotkał problemy podczas łączenia się z siecią bezprzewodową, a dla niektórych „ Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową ”Zaobserwowano również błąd. W tym artykule omówimy niektóre przyczyny, dla których ten błąd może zostać wywołany, a także przedstawimy realne rozwiązania, które całkowicie go naprawią.Co uniemożliwia konsoli Xbox łączenie się z siecią bezprzewodową?

Po otrzymaniu wielu zgłoszeń od wielu użytkowników postanowiliśmy zbadać problem i opracować zestaw rozwiązań, aby całkowicie go naprawić. Przyjrzeliśmy się również przyczynom, dla których został uruchomiony, i wymieniliśmy je w następujący sposób. • Problem z routerem: W niektórych przypadkach problem może być związany z używanym routerem. Czasami routery mogą działać nieprawidłowo i uniemożliwiać urządzeniom łączenie się z Wi-Fi. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy inne urządzenia mogą łączyć się z routerem. Jeśli żadne urządzenie nie może połączyć się z routerem, oznacza to, że problem dotyczy samego routera. Zadzwoń do swojego usługodawcy internetowego, aby go naprawić i zastąpić innym.
 • Adres Mac: Adres Mac to niepowtarzalny adres przypisany do każdego urządzenia w celu identyfikacji go w sieci. Ten adres Mac może czasami powodować problemy z łącznością z Internetem i uniemożliwiać nawiązanie połączenia.
 • Pamięć podręczna: W niektórych przypadkach konfiguracje uruchamiania i inne dane, które zostały zapisane w pamięci podręcznej urządzenia, mogą być uszkodzone i mogą uniemożliwiać nawiązanie połączenia. Te zapisane w pamięci podręcznej dane można usunąć i są one automatycznie odtwarzane po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat natury problemu, przejdziemy do rozwiązań. Upewnij się, że wdrażasz je w określonej kolejności, w jakiej są reprezentowane, aby uniknąć konfliktu.

Rozwiązanie 1: Czyszczenie adresu Mac

Adres Mac służy do identyfikacji urządzenia w sieci, ale czasami w przypadku konfliktu między urządzeniami alternatywny adres Mac może uniemożliwić nawiązanie połączenia. Dlatego w tym kroku wyczyścimy alternatywny adres Mac. Za to:

 1. Uruchom konsolę Xbox i poczekaj, aż się uruchomi.
 2. wciśnij „Xbox” na kontrolerze i przewiń w prawo, aby wybrać 'Ikona zębatki'.
 3. Przewiń w dół i kliknij „Wszystkie ustawienia”.

  Kliknięcie „Wszystkie ustawienia” 4. Po wprowadzeniu ustawień przewiń w dół i wybierz plik 'Sieć' opcja.

  Wybór sieci

 5. Kliknij 'Ustawienia sieci'.
 6. W ustawieniach sieci przewiń w dół i kliknij 'Zaawansowane ustawienia'.

  Wybieranie „Ustawień zaawansowanych”

 7. Przewiń w dół i kliknij „Alternatywny adres Mac” opcja.
 8. Kliknij na 'Jasny' opcja.
 9. Wybierz „Uruchom ponownie” opcja.
 10. Spowoduje to wyczyszczenie alternatywny adres Mac i uruchom ponownie konsola.
 11. Spróbuj połączyć się z siecią po uruchomieniu konsoli Xbox i czek aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie 2: Power Cycling Devices

W niektórych przypadkach konfiguracje uruchamiania przechowywane w pamięci podręcznej urządzeń mogą być uszkodzone. Te uszkodzone konfiguracje mogą być przyczyną, z powodu której połączenie internetowe nie jest ustanawiane. Dlatego na tym etapie będziemy wyłączać i włączać wszystkie urządzenia zaangażowane w połączenie, aby pozbyć się pamięci podręcznej. Za to:

 1. Wyjąć wtyczkę zasilanie urządzeń.

  Odłączanie

 2. Naciśnij i trzymać przycisk zasilania na urządzeniach przez co najmniej 10 sekund.
 3. Wtyczka powrót mocy.
 4. Włączyć urządzenia i czek aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Uwaga: Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu tych czynności, skontaktuj się z pomocą techniczną Xbox i sprawdź, czy mogą rozwiązać problem.

2 minuty czytania