Jak naprawić problem z buforowaniem Kodi

How Fix Kodi Buffering Issue

Kodi to jedna z najczęściej używanych platform wideo i programów przesyłanych strumieniowo na całym świecie. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i minimalnej złożoności użytkownicy wolą Kodi od innych platform. Jest to darmowy odtwarzacz multimedialny typu open source i jest dostępny dla wielu systemów operacyjnych i urządzeń.

Problem z buforowaniem KodiPomimo swojej popularności Kodi nie zawsze jest pozbawiony problemów. Jednym z konkretnych problemów, na które natknęliśmy się, było to, że Kodi ciągle buforował. To buforowanie było albo ciągłe, albo występowało rzadko. W tym artykule omówimy wszystkie powody, dla których występuje ten problem, a także obejścia, które można zastosować do rozwiązania problemu.Co powoduje problem z buforowaniem Kodi?

Po zauważeniu nagłego wzrostu liczby zapytań dotyczących tego problemu zaczęliśmy go badać. Po zebraniu wszystkich wyników użytkowników i naszych własnych dochodzeń doszliśmy do wniosku, że przyczyną tego problemu jest więcej niż jeden powód. Niektóre z powodów, dla których ten problem może wystąpić na komputerze, to między innymi: • Wolne łącze internetowe: Najczęstszym powodem, dla którego użytkownicy doświadczają buforowania Kodi, jest wolne połączenie internetowe. Z powodu tego wolnego połączenia internetowego platforma nie jest w stanie prawidłowo połączyć się ze swoimi serwerami, co powoduje opóźnienia w przekazywaniu informacji.
 • Niski rozmiar pamięci podręcznej wideo: Pamięć podręczna wideo jest jak rezerwuar, który służy do przechowywania danych wideo podczas kontynuowania odtwarzania wideo. Jeśli pamięć podręczna wideo jest niska, wystąpią problemy, ponieważ platforma nie będzie w stanie zapisać więcej wideo jako kopii zapasowej do odtwarzania w trakcie oglądania.
 • Zła pamięć podręczna: Innym powodem, dla którego możesz napotkać ten konkretny problem, jest to, że masz na komputerze złe pliki pamięci podręcznej. Pliki pamięci podręcznej są używane w działaniu dowolnego urządzenia i jeśli są uszkodzone, prawidłowe dane nie zostaną załadowane i wystąpią problemy podczas przesyłania strumieniowego.
 • Limit serwerów wideo: Zwykle wideo przesyłane strumieniowo za pomocą Kodi jest hostowane na platformach lub witrynach stron trzecich. Ich serwery mogą również mieć ograniczenia dotyczące wielkości obciążenia, które mogą wytrzymać, a także przepustowości, którą mogą obsłużyć.
 • Skalery HQ: Skalery HQ są używane przez Kodi do ulepszania wyjścia wideo na Twoim urządzeniu. Te skalery HQ mają tendencję do poprawiania jakości strumieni wideo Kodi o niskiej rozdzielczości.
 • Korzystanie z VPN: Chociaż ta metoda wydaje się nie na miejscu, napotkaliśmy kilka przypadków, w których korzystanie z VPN pomogło wielu użytkownikom w rozwiązaniu problemu z buforowaniem. Wygląda na to, że podczas korzystania z VPN następuje przekierowanie do korzystania z serwera innego regionu, co z kolei natychmiast rozwiązuje problem bez żadnych problemów.
 • Nieaktualne dodatki: Kodi żyje w spuściźnie dodatków innych firm. Te dodatki służą do dostarczania użytkownikowi dodatkowej zawartości, a także do ulepszania działania aplikacji. Jeśli jednak te dodatki nie są prawidłowo włączone lub są uszkodzone, wystąpią liczne problemy, takie jak omawiany.

Zanim zaczniemy od rozwiązań, upewnij się, że jesteś połączony z aktywnym połączeniem internetowym, a urządzenie, z którego korzystasz, nie jest w żaden sposób uszkodzone lub wadliwe.

Warunek wstępny: stabilne połączenie internetowe

Zanim zaczniemy od rozwiązań, niezwykle ważne jest, aby sprawdzić, czy Twoje połączenie internetowe jest stabilne, czy nie. Jeśli masz wolne połączenie internetowe, nie będziesz w stanie rozwiązać problemu bez względu na wszystko. Istnieje wiele działań, które możesz wykonać, aby upewnić się, że masz dobre połączenie internetowe.

 • Spróbuj się połączyć inne urządzenie do istniejącej sieci internetowej. Jeśli urządzenie łączy się pomyślnie i możesz na nim przesyłać strumieniowo wideo, oznacza to, że Twoja sieć działa dobrze.
 • Spróbuj otworzyć inny podanie w Twoim komputerze. Jeśli aplikacja działa poprawnie i możesz prawidłowo przesyłać w niej filmy / obrazy w swoim Kodi, prawdopodobnie oznacza to problem z serwerami na zapleczu.
 • Próbować cykl mocy cała konfiguracja. Twoja konfiguracja obejmuje urządzenie Kodi, router i platformę, na której widzisz Kodi (możesz tylko wyłączyć komputer i router, jeśli używasz tylko tych dwóch). Aby wykonać cykliczne zasilanie, wyłączyć zarówno urządzenia, jak i wyjąć wtyczkę ich połączenia z wyłącznikiem głównym. Teraz Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 4-5 sekund. Teraz poczekaj 1-2 minuty przed ponownym podłączeniem wszystkiego. Teraz sprawdź, czy połączenie internetowe zostało przywrócone.
 • Kolejną ostatnią rzeczą, którą możesz wypróbować, jest sprawdzenie szybkości internetu za pomocą testów szybkości online. To może dać ci wyobrażenie o stanie twojego połączenia internetowego. Możesz przejść do speedtest.ne t i sprawdź tam swoją prędkość, naciskając przycisk „Go”, gdy ekran się ładuje.
Sprawdzanie szybkości Internetu

Sprawdzanie szybkości InternetuJak widać na powyższym wyniku, prędkość internetu jest znacznie powyżej średniej i jeśli masz podobne wyniki, nie powinieneś mieć tego problemu z powodu połączenia internetowego.

Rozwiązanie 1: Zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej wideo

Rozmiary pamięci podręcznej wideo są jak zbiorniki, które są używane do przechowywania danych wideo przed dalszym załadowaniem wideo. Szara linia, którą zwykle widzisz w YouTube, gdy odtwarzacz buforuje wideo, jest przechowywana w pamięci podręcznej wideo. Ta pamięć podręczna jest używana do radzenia sobie z niską prędkością Internetu z dowolnej strony (twojego komputera lub serwera). Jeśli rozmiar pamięci podręcznej jest mały, wiele wideo nie będzie mogło się do niej załadować, a jeśli internet jest wolny, szybko pokryjesz całe buforowane wideo, zanim nowe zostanie do niego załadowane.

W tym rozwiązaniu przejdziemy do ustawień i zmienimy rozmiar pamięci podręcznej wideo. Tutaj będziemy używać dodatku Portal jednego narodu . To bardzo dobry dodatek do dostosowywania ustawień Kodi na komputerze.

 1. Kliknij na Dodatki używając lewego paska nawigacji, a następnie wybierz Portal jednego narodu (Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze dodatku, zrób to, przechodząc do listy dodatków i instalując go stamtąd po wyszukaniu).

  Wybieranie portalu One Nation

 2. Teraz, gdy dodatek jest otwarty, przejdź do (Portal jednego narodu) Konserwacja . Kliknij to.

  Konserwacja - portal jednego narodu

 3. Następnie kliknij Ulepszenia / poprawki systemu .

  System Tweaks - One Nation Portal

 4. Teraz kliknij Szybka konfiguracja AdvancedSettings.xml z następnego menu.

  Szybka konfiguracja Zaawansowane ustawienia

 5. Teraz możesz dostosować rozmiar pamięci podręcznej wideo. Upewnij się, że ty zwiększać wartość, aż osiągnie akceptowalną wartość. Po zakończeniu zmiany kliknij Napisz plik . Ustawienia zostaną teraz zapisane i jeśli wystąpił jakiś problem, prawdopodobnie zostanie on naprawiony.

Uwaga: Upewnij się, że nie wyłączasz ani nie restartujesz urządzenia podczas zmiany ustawień. Może to spowodować uszkodzenie plików ustawień, a tym samym spowodować dalsze problemy w Kodi.

Rozwiązanie 2: Czyszczenie pamięci podręcznej podatków

Inną rzeczą, która może powodować ponowne buforowanie urządzenia Kodi, jest to, że przechowywana pamięć podręczna jest uszkodzona lub niekompletna. Zwykle pamięć podręczna jest od czasu do czasu opróżniana (ponieważ jest tymczasowa) i zastępowana nową kopią. Jednak w niektórych przypadkach pamięć podręczna może pozostać na urządzeniu i powodować problemy podczas uzyskiwania dostępu do modułów lub filmów na komputerze. W tym rozwiązaniu przejdziemy do ustawień i ręcznie wyczyścimy pamięć podręczną. Spowoduje to wymazanie wszystkich danych z pamięci podręcznej i ponowne ich załadowanie od zera.

Uwaga: To rozwiązanie może spowodować utratę niektórych preferencji, więc pamiętaj, że może być konieczne ich ponowne ustawienie.

 1. otwarty Portal jednego narodu ponownie, tak jak to zrobiliśmy w poprzednim rozwiązaniu i przejdź do Konserwacja> Narzędzia do czyszczenia .

  Narzędzia czyszczące - portal One Nation

 2. Kolejna lista pojawi się przed tobą. Przejdź w dół i kliknij przycisk Wyczyść pamięć podręczną . Ta czynność automatycznie wyczyści wszystkie pliki pamięci podręcznej na urządzeniu Kodi (możesz także kliknąć inne opcje, takie jak „Wyczyść stare miniatury” itp.).

  Czyszczenie pamięci podręcznej

 3. Po wprowadzeniu zmian uruchom ponownie cały komputer, a następnie spróbuj ponownie uruchomić aplikację. Sprawdź, czy problem został rozwiązany na dobre.

Rozwiązanie 3: Wyłączanie zwiększania wydajności centrali i przyspieszania sprzętowego

HQ Upscalers to mechanizmy używane do skalowania w górę filmów o niższej rozdzielczości, aby wyglądały lepiej niż w rzeczywistości. Ta funkcja znacznie poprawia jakość przesyłania strumieniowego wideo na urządzeniu Kodi. Jednak pomimo użytecznych funkcji wiadomo, że czasami powodują problemy, jeśli połączenie jest słabe lub system, w którym działa Kodi, ma niską specyfikację. Możemy spróbować obniżyć opcję HQ Upscaler, a następnie spróbować buforować wideo. Mamy nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez żadnych problemów.

Kolejną rzeczą, którą będziemy wyłączać, jest przyspieszenie sprzętowe. Akceleracja sprzętowa wykorzystuje komponenty sprzętowe, aby usprawnić programowe renderowanie wideo i inne intensywne działania graficzne. Podobnie jak w przypadku HQ Upscalers, wiadomo, że powoduje to problemy. W tym rozwiązaniu będziemy wyłączać / obniżać obie opcje.

 1. Otwórz swoje Ustawienia> Gracz a następnie kliknij Ekspert obecny u dołu lewego okienka nawigacji i upewnij się, że tryb eksperta jest włączony.

  Tryb eksperta - Kodi

 2. Teraz kliknij Filmy i przejdź w dół do Przetwarzanie Tutaj wyszukaj następujący wpis:

Włącz skalery HQ do skalowania powyżej.

Kliknij strzałka w dół i sprowadzić do 10% .

Zmniejszenie skalerów w HQ

 1. Teraz, tuż pod opcją, którą właśnie zmieniliśmy, znajdziesz opcję Zezwalaj na przyspieszanie sprzętowe - DXVA2 . Kliknij raz, aby Wyłączyć

  Wyłączanie przyspieszenia sprzętowego

 2. Zrestartuj urządzenie całkowicie i zresetuj również sieć. Teraz sprawdź, czy problem z buforowaniem został rozwiązany.

Rozwiązanie 4: Sprawdzanie stanu serwera

Kolejną rzeczą, którą powinieneś sprawdzić, jest to, czy serwer działa poprawnie w backendzie. Natknęliśmy się na wiele przypadków, w których użytkownicy narzekali, że byli w stanie uzyskać doskonały dostęp do jednej usługi / strumienia, podczas gdy inny ciągle buforował. Ma to związek z dostawcami usług; jeśli korzystasz z usług innych firm, prawdopodobnie nie mają one mocnych serwerów, które mogłyby obsłużyć wszystkie żądania, a także zapewnić bezproblemowe przesyłanie strumieniowe.

Tutaj możesz przejść do określonych forów, a następnie sprawdzić, czy inni użytkownicy również mają podobne problemy. Jeśli zauważysz wzorzec, w którym określona usługa ma problemy również dla wielu innych użytkowników, prawdopodobnie oznacza to, że serwer ma problemy i nie możesz nic zrobić, oprócz zmiany tego, co oglądasz, lub sprawdzenia innym razem.

Rozwiązanie 5: Korzystanie z VPN

Jeśli wszystkie powyższe metody nie zadziałają, istnieje prawdopodobieństwo, że serwery geograficzne, z którymi się łączysz, nie działają prawidłowo lub same mają problemy. Korzystanie z VPN może całkowicie ominąć ten problem i pomóc urządzeniu Kodi połączyć się z odpowiednimi serwerami bez żadnych problemów.

Ponadto Twój dostawca usług internetowych może nie zapewniać prawidłowego połączenia z Kodi za pośrednictwem swoich kanałów, a jeśli niektóre z nich są zablokowane, możesz doświadczyć zablokowanego dostępu lub dużego buforowania, jak widać w naszym przypadku.

VPN

W tym przypadku VPN będzie działał jako proxy i będzie próbował sfałszować połączenie od usługodawcy internetowego i oszukać sieć, że pakiety są żądaniami w innym przypadku. Zawsze możesz wyłączyć VPN później, jeśli nie działa.

Uwaga: Appuals.com zawsze promuje legalność we wszystkim, co robisz. Zachęcamy do płacenia za to, co oglądasz i za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Nie mamy żadnego związku z żadnym z tych programów. Wszystkie informacje są podane wyłącznie do wiadomości czytelnika.

Rozwiązanie 6: Aktualizacja dodatków

Ostatnią rzeczą do wypróbowania, jeśli wszystkie powyższe metody nie działają, jest upewnienie się, że dodatki i oprogramowanie systemowe są aktualne. Jeśli korzystasz z dodatków innych firm, niezwykle ważne jest, abyś je cały czas aktualizował, ponieważ oprogramowanie systemowe jest stale aktualizowane, a jeśli nie masz najnowszej wersji dodatków, oznacza to, że oba nie będą się poprawnie synchronizować i dlatego wystąpią problemy.

W tym rozwiązaniu należy ręcznie przejść do każdego z dodatków, a następnie sprawdzić, czy każdy z nich został zaktualizowany do najnowszej wersji. Możesz też przejść do konkretnego dodatku, a następnie zapoznać się z informacjami o wersji producenta. Gdy masz absolutną pewność, że dodatek został zaktualizowany, sprawdź, czy problem został rozwiązany.

7 minut czytania